דת ותפיסת הזמן

החוויה הדתית כתלויה בתקופה מסוימת Continue Reading →

אל האינסוף ומעבר לו: תפיסת הזמן שלנו

תפיסת הזמן שלנו מורכבת ולא תמיד קוהרנטית. אנשים דתיים נוטים לראות את חייהם בין בריאתו וסופו של העולם. אנשים חילונים אדישים לתיאוריות של תחילת העולם וסוף אפשרי, מתמקדים בהווה. כך גם בישראל. Continue Reading →