Autumn in Jerusalem

סיפור (באנגלית) על חברות בין אישה ישראלית לנזירה Continue Reading →

סינדרלה (כמעט) ערומה

דוגמנית ישראלית בת ארבע עשרה וחברת דיור Continue Reading →

חלוצה משוגעת

החלוצה מניה שוחט הייתה יוזמת רעיון הקיבוץ ומייסדת הקבוצה הראשונה Continue Reading →

לדמיין את השואה – דויד גרוסמן

דויד גרוסמן מביא נקודת מבט ייחודית על השואה Continue Reading →

האם זה פמיניזם? עמוס עוז

האם “מיכאל שלי” הוא ספר פמיניסטי Continue Reading →

נדודיו של ילד – אהרון אפלפלד

אהרון אפלפלד מספר על נדודיו בזמן מלחמת העולם השנייה Continue Reading →

ישו בדמות אישה: א.ב. יהושע

א. ב. יהושע מפרק את סיפור חייו ומותו של ישו ומטמיע את מרכיביו השונים במציאות ישראלית בת ימינו Continue Reading →

היהודי החדש

התרבות הישראלית מתפתחת בצורה חריגה ויוצאת דופן. משה שמיר עיצב את האב-טיפוס הראשון של הישראלי, שהוא היהודי החדש – ולא יהודי הגלותי Continue Reading →

גולדה מאיר – נקודת מפנה

גולדה מאיר הייתה מנהיגה בתקופה שנשים כמעט ולא לקחו חלק בחיים הציבוריים. בנערותה התגברה על קשיים נפשיים בדרכה אל החיים הציבוריים Continue Reading →

ישו בספרות ישראלית

יהודים בכל הדורות שנאו את ישו. לאחר הולדת הציונות ושינוי התפיסה העצמית של היהודים, החלו סופרים ישראלים לבחון את דמותו של ישו מתוך נקודת מבט חדשה Continue Reading →